حکم نفقه زن

اگر کسی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند آیا جرم انگاری شده است در صورت جرم انگاری به چه مجازاتی محکوم میشود ؟

30 بهمن 99 107
طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است و محکوم به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود . این جرم از زمره جرایم قابل گذشت است و در صورت گذشت قرار موقوفی صادر میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید