خیانت در امانت یعنی چه؟

خیانت در امانت چیست ؟

05 خرداد 0 105
خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی