درخواست طلاق اینترنتی‎

آیا درخواست طلاق اینترنتی امکان پذیر است و سامانه تصمیم طلاق چیست؟

30 بهمن 99 143
بله درخواست طلاق توافقی امکان پذیر است ، در این مورد اخیرا توافقی میان دادگستری و سازمان بهزیستی صورت پذیرفته است که قبل از مراجعه به دادگاه طی مراحلی جهت ثبت درخواست طلاق الزامی شده است . سامانه تصمیم طلاق در این باره راه اندازی شده است که در مورد طلاق توافقی، طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد کاربرد دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید