دریافت جنین از محاکم

زوجین در چه صورت می‌تواند تقاضا دریافت جنین از محاکم را بخواهند؟

20 اسفند 99 56
پاسخ این سوال به موجب ماده 2 قانون فوق الذکر به شرح ذیل است : تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌میکند: ‌الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد. ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند. ‌د – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند. ‌هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند. ‌و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید