در طلاق رجعی خواندن خطبه عقد چگونه است؟

به چه علت برای رجوع در طلاق رجعی نیاز به انشا عقد جدید نیست ؟

11 اردیبهشت 0 30
علت اینکه در مدت عده‌ی طلاق رجعی، رجوع نیازمند عقد جدید نیست آن است که زن مطلقه‌ی رجعیه [در طلاق رجعی به زن مطلقه، مطلقه‌ی رجعیه گفته می‌شود] در در حکم زوجه است و تمام آثار زوجیت برپاست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید