در چه صورتی زن از شوهر ارث میبرد و چه زمانی از ارث محروم میشود؟

طبق قانون زن در چه صورتی از همسر خود ارث میبرد و در چه صورت ممکن است از ارث بری محروم شود ؟

11 اردیبهشت 0 101
براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی