دسته بندی جرایم نظامی

جرایم نظامی به چند دسته تقسیم میشود ؟

02 خرداد 0 37
.دسته اول آن گونه تخلفاتی هستند که تنها افراد نظامی قادر به انجام آن هستند. مثل فرار از جنگ یا خدمت و خواب در حین نگهبانی که این گونه از تخلفات توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد پیگیری قرار میگیرد. دسته دوم از جرایم مابین افراد نظامی و غیر نظامی مشترک است. اما از آنجایی که اعضای نیروهای مسلح با تکیه بر شغل خود به آن تخلف دچار می‌شوند، شکل تخلف نظامی به خود می‌گیرد. اختلاس و ارتشا در این گروه جای دارند. دسته سوم به جرایمی گفته می‌شود که در حین انجام دستورات مقام قضایی به وجود می‌ایند. این جرایم در راستای وظیفه ضابط قوه قضاییه بودن شکل میگیرد. ضرب و شتم متهمینی که باید در دادگاه عمومی مورد محاکمه قرار گیرد، در این دسته جای دارد. جرایم نوع چهارم، جرایم عمومی هستند که توسط نظامیان در خارج از وقت اداری و جدای از وظایف شغلی شکل می‌گیرد. ترک انفاق نمونه‌ای از این جرایم است که در دادگاه عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی