دیه تصادف

در حوادث رانندگی ای که خسارت جانی دارد فرد مقصر باید چه اقدامی را انجام دهد؟

10 اسفند 99 83
در حوادثی که خسارت جانی دارند فرد مقصر باید حتما با پلیس تماس گرفته تا باحضور پلیس در محل گزارش حادثه را ثبت کرده و مدارک لازمه از را از جمله گواهینامه ، کارت ماشین و بیمه نامه شخص ثالث راننده مقصر را بررسی کرده و کروکی حادثه را به همراه اظهارات طرفین تصادف ثبت نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی