رابطه زناشویی در دوران عقد

آیا در دوران عقد میتوان رابطه زناشویی برقرار کرد و وضعیت مالکیت زوجه بر مهریه قبل از رابطه چگونه است ؟

05 اسفند 99 114
وقتی عقد ازدواج خوانده میشود زن و شوهر بر هم حلال میشوند و هرگونه استفاده و لذتی را میتوان از هم ببرند زوجه به محص انعقاد عقد نکاح مالک تمام مهر میشود ولی مالکیت آن نسبت به نصف مهریه متزلزل است و با انجام رابطه زناشویی مالک تمام مهر میشود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید