زیان معنوی

زیان معنوی چیست و دادگاه برای رفع زیان چه اقداماتی را میتواند انجام دهد ؟

13 اردیبهشت 0 62
زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی