سند رسمی و مزایای استفاده از سند رسمی

مزایای استفاده از سند رسمی چیست ؟

28 اردیبهشت 0 82
قانونگذار براي اسناد رسمي امتيازاتي را در نظر گرفته است از جمله: ۱ـ لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمي در موارد مقرر در قانون از جمله مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاك ۲ـ اعتبار مفاد اين اسناد درباره طرفين و قائم مقام آنان ۳ـ عدم استماع انكار و ترديد در مقابل اسناد رسمي

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی