شرایط فرزند خواندگی‎

زن و شوهری که تقاضای فرزند خواندگی مینمایند باید چه شرایطی داشته باشند؟

30 بهمن 99 87
● باید مقیم ایران باشند ● پنج سال تمام از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند ● سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد ● زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند ● دارای تمکن مالی باشند ● بیماری صعب العلاج نداشته باشند ● معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند ● زوجین محجور نباشند ● دارای سابقه کیفری موثر نباشند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید