شرایط مهرالمسمی

شرایط مهرالمسمی چه مواردی میباشد؟

14 اسفند 99 104
شرایط مهر المسمی: ●دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد ● قابل تملک و نقل و انتقال باشد ● مشخص و معلوم باشد ● معین و تصریح شده باشد ●دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد ●شوهرقدرت تسلیم مهریه را داشته باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید