شروط ضمن عقد‎

شروط ضمن عقد چند نوع است و ضمانت اجرای قانونی هر کدام را نام ببرید؟

30 بهمن 99 127
شروط ضمن عقد به شروط باطل و صحیح تقسیم میشود شرط صحیح ←شرط صفت - فعل - نتیجه شروط باطل هم به دو نوع تقسیم میشود شروطی که عقد را هم باطل میکند و شروطی که فقط خود باطل هستند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید