شهادت کذب چیست؟

شهادت کذب چیست؟

01 خرداد 0 73
شهادت کذب عبارت است از ادعای دروغ توسط فرد نزد مقامات رسمی در دادگاه مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات هر شخصی که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی