شهادت کذب چیست؟

شهادت کذب چیست؟

01 خرداد 0 129
شهادت کذب عبارت است از ادعای دروغ توسط فرد نزد مقامات رسمی در دادگاه مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات هر شخصی که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی