ضمان و ضامن یعنی چی؟

ضمان و ضامن به چه معنی است ؟

05 خرداد 0 89
ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی