طبقه بندی ارث بری افراد

کسانی که به موجب نسب ارث میبرند در چند طبقه قرار میگیرند و شامل چه افرادی هستند؟

11 خرداد 0 75
این افراد با توجه به درجه نزدیکیشان نسبت به متوفی در سه طبقه قرار می گیرند: 1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد 2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی