طلب مالی

سلام از شخصی خارج از ایران طلب دارم ، چگونه می شود علیه او طرح شکایت کنم ؟

06 اسفند 99 85
سلام اصولا دعوا باید در حوزه ی قضائی محل اقامت خواند مطرح شود ، و چنانچه خوانده خارج از کشور زندگی می کند باید در محل اقامت موقت او در ایران دعوا مطرح گردد ، اگر محل اقامت موقت ندارد یا که هیچ مال منقولی هم در ایران نداشت می توانید دعوا را در محل اقامت خودتان طرح کنید ، در صورتیکه در دادگاه پیروز شدید باید مالی از ایشان در دادگاه معرفی کنید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی