عدم ثبت ازدواج

یکی از آثار عدم ثبت ازدواج که به ضرر زوجه می باشد چیست؟

07 تیر 0 67
یکی از پیامدهای عدم ثبت ازدواج این است که طرفین به راحتی می‌توانند یکدیگر را انکار نموده و از پرداخت حقوق زناشویی شانه خالی کنند و همچنین پیش آمده بازماندگان برای عدم پرداخت سهم الارث یا حقو حقوق مالی زن رابطه زوجیت آنها را به دلیل عدم ثبت انکار کنند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید