عدم حضور زوجین در جلسه داوری طلاق

اگر زوجین در جلسه داوری شرکت نکنند چه اتفاقی می افتد و چگونه باید رسیدگی نمایند ؟

23 خرداد 0 65
عدم حضور زوجین یا یکی از آنها در جلسات، مانع تشکیل جلسه نیست و داوران باید به هر صورت، موارد اختلاف را بررسی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش، در مهلت تعیین شده به دادگاه تقدیم کنند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید