قانون جدید چک سفید امضا‎

چک سفید امضا چیست و کاربرد چک سفید امضا در چه جایی است ؟ آیا چک سفید امضا دارای جنبه کیفری است؟

05 اسفند 99 126
چک سفید امضا به چکی گفته میشود که امضا دارد ولی مبلغ ندارد در بسیاری از موارد از چک سفید امضا به عنوان اطمینان و تضمین اعتبار استقاده میشود. طبق بند الف ماده 13 قانون صدور چک ، چک سفید امضا قابل تعقیب کیفری نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی