قانون جدید چک سفید امضا‎

چک سفید امضا چیست و کاربرد چک سفید امضا در چه جایی است ؟ آیا چک سفید امضا دارای جنبه کیفری است؟

05 اسفند 99 79
چک سفید امضا به چکی گفته میشود که امضا دارد ولی مبلغ ندارد در بسیاری از موارد از چک سفید امضا به عنوان اطمینان و تضمین اعتبار استقاده میشود. طبق بند الف ماده 13 قانون صدور چک ، چک سفید امضا قابل تعقیب کیفری نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی