قانون سرپرستی فرزند

نفقه فرزند چیست؟

03 خرداد 0 69
هزینه نگهداری فرزند در واقع همان نفقه فرزند می‌باشد که مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد که در صورت فوت یا غیبت پدر یا اعسار او هزینه حضانت و نفقه بر عهده جد پدری می باشد در صورت نبود پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها به انفاق نفقه بر عهده مادر می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید