قانون کپی رایت

کپی رایت چیست ؟ قانون کپی رایت از چه زمانی آغاز میشود؟

05 اسفند 99 112
کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی ، علمی و هنری است این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند شامل این حمایت خواهند بود . قانون کپی رایت از زمانی که اثری در شکلی ملموس به وجود بیاید شامل آن اثر میشود تاریخ انقضای کپی رایت بر اساس پیمان برن حداقل شامل طول حیات خالق آن و 50 سال پس از مرگ او است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی