قرار بازداشت در کدام جرایم صادر میشود

در کدام دسته از جرائم میتوان قرار بازداشت موقت را صادر نمود؟

24 خرداد 0 38
مطابق با ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار تعیین نموده است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موارد زیر که دلایل، قرائن و اَمارات کافی بر توجه اتّهام به متّهم دلالت کند: ۱ - جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات (مانند قتل عمد یا تجاوز به‌عنف یا سرقت حدّی برای بار چهارم یا محاربه) حبس ابد (مانند تکرار سرقت حدّی برای بار سوم) قطع عضو (مانند سرقت حدّی برای بار اول و دوم) جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ی آن‌ها ثلث دیه‌ی کامل یا بیش از آن است. ۲) جرائم تعزیری که مجازات آن درجه ۴ و بالاتر است. ۳) جرائمی که امنیت داخلی و خارجی کشور را از بین می برد یا بر علیه آن است که مجازات قانونی آن‌ها درجه ۵ و بالاتر است. ۴) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله‌ی چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ۵) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ۲ این ماده نباشد و متّهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علّت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی