قوانین سفته برای ضمانت کار‎

سفته ضمانت کار چیست ؟

05 اسفند 99 96
استخدام اشخاص در شرکت ها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست ● سپردن ضامن معتبر ● تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی