لایحه دفاعیه مالیاتی

مزایای تنظیم لایحه مالیاتی چیست؟

10 اسفند 99 92
لایحه دفاعیه مالیاتی بهترین ابزار مودی برای دفاع از حق خود در هیات های حل اختلاف مالیاتی است زیرا : در بیشتر اوقات بعد از اینکه از خود دفاع میکند و جلسه را ترک میکند اعضای هیات دوباره لایحه را مرور کرده و نسبت به آن رای خودشان را صادر میکند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی