لایحه مالیاتی

چه موقع تنظیم لایحه مالیاتی مهم میشود ؟

10 اسفند 99 124
گاهی مودی مالیاتی از پرداخت بدهی مالیاتی خود چشم پوشی میکند ، دولت نیز برای اینکه تو را متوجه تخلفش کند برای او اخطاریه میفرستد که هر چه زودتر مالیات به تاخیر افتاده را پرداخت کند ، مودی نیز اگر نسبت به مالیات خود اعتراض دارد میتواند با تنظیم لایحه مالیاتی و مراجعه به هیات حل اختلاف مشکلی را که در این خصوص دارد حل کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی