ماهیت ابرا

ماهیت ابرا چیست ؟

23 خرداد 0 93
ابراء نوعی ایقاع است و برابر حقی که مورد ابراء قرار می‌گیرد هیچ عوضی وجود ندارد. دکتر ناصر کاتوزیان ابراء را اینگونه تعریف می‌کند:ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلب‌کار از حق خویش می‌گذرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی