مایل نبودن زوج به رجوع در طلاق رجعی

اگر مرد قصد رجوع نداشته باشد ولی اعمالی را انجام دهد آیا در طلاق رجعی رجوع حاصل میشود ؟

11 اردیبهشت 0 94
اگر مرد قصد رجوع نداشته حتی اگر عملی انجام­ بدهد که نشان از رجوع باشد (مثل لمس کردن دست همسر خود یا بغل کردن وی) قانونا و بنابر نظر اکثر فقها رجوع واقع نشده ­است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید