مبدا مرور زمان جرم افترا

مبدا مرور زمان جرم افترا چیست ؟

19 خرداد 0 109
از تاریخ قطعیت عجز از اثبات جرم و ثبوت کذب شکایت شاکی (مفتری) و نه از تاریخ شکایت و اسناد بزه به شخص دیگر. (رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۰/۸/۱۳۴۹)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی