مجازات تماشا یا نشر محتویات مستهجن

لطفا مجازات تماشا یا نشر محتویات مستهجن را بفرمایید.

06 خرداد 0 95
ماده ۶۴۱ قانون مجازات بخش تعزیرات اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات محکوم خواهند شد. عکس نوشته یا طرح نقاشی تصاویر مطبوعات اعلانات علایم فیلم نوار سینمایی یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی بگذارد یا بسازد یا برای تجارت توزیع و نگهداری کند. اما برای دانلود آن مجازاتی در نظر نگرفته شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی