مجازات سرقت ادبی چیست

آیا در ایران سرقت ادبی وجود دارد و مجازات سرقت ادبی در قانون جمهوری اسلامی چیست

24 فروردین 0 107
بله ، در ایران طبق ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، اگر فردی تمام یا قسمتی از اثر دیگران را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده (بی‌اجازه) منتشر و عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. در برخی از دانشگاه‌ها درصورتی‌که اساتید و پژوهشگران مرتکب سرقت علمی شوند، فارغ از اینکه اعتبار خویش را از دست خواهند داد، مجازات‌هایی از تعلیق تا اخراج نیز در انتظارشان خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی