مجازات نداشتن پروانه کسب

نداشتن جواز کسب چه مجازاتی برای افراد در پی دارد؟

05 خرداد 0 149
نانچه شخصی بدون طی کردن این مراحل و یا عدم داشتن مجوزهایی که گفته شده است اقدام به راه اندازی کسب و کار نماید تخلف می باشد. ضمانت اجرای این تخلف متفاوت می‌باشد. تعطیلی محل کسب ۲- پلمپ ۳- جریمه نقدی ۴- تعطیلی موقت یا دائم محل کسب

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی