مدارک لازم برای اعتراض به گواهی انحصار وراثت

چه مدارکی برای اعتراض به گواهی حصر وراثت لازم است ؟

26 اردیبهشت 0 94
گواهی حصر وراثت صادر شده (در صورتی که اعتراض پس از صدور گواهی باشد) مدارک شناسایی شخص معترض (از قبیل شناسنامه و کارت ملی) برگه دادخواست اعتراض به گواهی حصر وراثت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی