مرجع اصلاح اشتباه صدور کیفرخواست

هرگاه در صدور کیفر خواست اشتباه یا سهو قلم پیش بیاید چه کسی آن را اصلاح میکند ؟

13 اردیبهشت 0 203
هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.»

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی