مرجع رسیدگی به اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اعتراض به گواهی حصر وراثت در چه مرجعی رسیدگی میشود ؟

26 اردیبهشت 0 126
معترضان می‌بایست به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و اعتراض خود را مطرح کنند. چنانچه پس از تشکیل جلسه رسیدگی موضوع اختلاف حل و فصل شود پرونده بسته می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی