مرجع رسیدگی به تصادفات رانندگی

در مورد تصادفات رانندگی کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

10 اسفند 99 257
در مورد تصادفات منجر به خسارت مالی ، مرجع رسیدگی به شکایت با توجه به مبلغ خسارت حسب مورد دادگاه یا شورای حل اختلاف است . در خصوص جرح یا فوت این پرونده ابتدا به دادسرا و سپس به داگاه کیفری دو ارجاع میشود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی