مصادیق جرم خیانت در امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت چیست و مصادیق آن کدام است ؟

05 خرداد 0 118
جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از «اعمال مجرمانه‌ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه (غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است.» این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متفاوت است اما قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر آنها بار کرده است. مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده، عبارت است از: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت. خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک. خیانت در امانت در قانون تجارت. خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی