مفهوم وصیت

معنا و مفهوم وصیت چیست ؟

11 خرداد 0 72
 وصیت از ریشه وصی و در معنای لغوی آن به معنای عهد، فرمان دادن ،سفارش کردن، و پرداختن به امور متوفی است. و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که یک فرد تکلیف امور مالی و غیرمالی خود را برای بعد از فوتش معلوم و مشخص کند ،تا بازماندگان او بعد از فوت ، دچار مشکل نشوند و از طرفی امور خودش  نیز سر و سامان پیدا کند و اگر بدهی نیز داشته باشد بدهی‌هایش پرداخت شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی