منظور از سند رسمی چیست؟

سند رسمی چیست ؟

28 اردیبهشت 0 96
سند رسمی عبارت از اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن­ها، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. غیر از آن، سایر اسناد عادی هستند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی