مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض چند روز است؟

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراضی که بازپرس صادر میکند چند روز است ؟

18 اردیبهشت 0 76
مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی