مهلت اعتراض به گواهی حصر وراثت

مهلت اعتراض به گواهی حصر وراثت چه مقدار است و آیا اعتراض به گواهی بعد از صدور آن نیز ممکن است ؟

26 اردیبهشت 0 50
اعتراض به گواهی حصر وراثت هم در مرحله دادخواست و رسیدگی، و هم پس از صدور گواهی امکان پذیر می‌باشد. چنانچه شخص معترض در مراحل قبل از صدور گواهی اعتراض خود را اعلام کند، فرایند رسیدگی به طور موقت متوقف می‌شود. اما چنانچه احدی از وراث یا ذینفعان مطلع نباشد و پس از صدور گواهی اطلاع پیدا کند، می‌تواند با ارائه دادخواست اعتراض به گواهی انحصار وراثت نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی