مواردی که در کیفرخواست ذکر میشود

در کیفر خواست چه مواردی ذکر میشود ؟

13 اردیبهشت 0 129
در کیفر خواست این موارد قید میشود ؛ الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او. ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت. پ – نوع اتهام، تاریخ و محلّ وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه. ت – ادله‌ی انتساب اتهام ث – مستند قانونی اتهام ج – سابقه‌ی محکومیت مؤثر کیفری متهم چ – خلاصه‌ی پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی