موارد ابطال جواز کسب

مواردی که باعث ابطال جواز کسب هستند کدامند چگونه می توان به حکم صادره اعتراض کرد؟

05 خرداد 0 129
در موارد متعددی امکان دارد جواز کسب ابطال شود به جز مواردی که دادگاه در رسیدگی به موضوعاتی که امکان دارد وصف مجرمانه داشته باشد حکم به بطلان جواز کسب صادر می نماید همچنین ممکن است اتحادیه ها اداره اماکن نیروی انتظامی یا سازمان تعزیرات حکومتی نیز ممکن است جواز کسب را باطل کند. در این شرایط ذینفع می‌تواند در صورتی که باطل شدن جواز کسب را خلاف حق و قانون بداند میتواند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی صالح مراجعه کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی