موارد ابطال جواز کسب

مواردی که باعث ابطال جواز کسب هستند کدامند چگونه می توان به حکم صادره اعتراض کرد؟

05 خرداد 0 66
در موارد متعددی امکان دارد جواز کسب ابطال شود به جز مواردی که دادگاه در رسیدگی به موضوعاتی که امکان دارد وصف مجرمانه داشته باشد حکم به بطلان جواز کسب صادر می نماید همچنین ممکن است اتحادیه ها اداره اماکن نیروی انتظامی یا سازمان تعزیرات حکومتی نیز ممکن است جواز کسب را باطل کند. در این شرایط ذینفع می‌تواند در صورتی که باطل شدن جواز کسب را خلاف حق و قانون بداند میتواند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی صالح مراجعه کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی