موارد حق طلاق زن

چه عیوبی اگر در مرد باشد برای زن حق فسخ ایجاد میکند ؟

16 اسفند 99 57
عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود؛ ●خصاء ● ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی .اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد. ● جنون مرد که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید