نحوه شکایت به علت عدم تعویض پلاک به چه صورت است؟

چطور میتوان فهمید که از پلاک ماشین شکایتی شده است یا خیر ؟

09 اردیبهشت 0 66
با مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان خود میتوان فهمید که از پلاک ماشین شکایت شده است یا شکایتی مطرح نشده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی