نشوز زن چیست

نشوز زن چیست ؟ و در صورت نشوز زن از چه حقوقی محروم میشود ؟

23 اسفند 99 86
زن در صورتی که از شوهر خود تمکین نکند (اعم ازتمکین عام و خاص ) دچار نشوز میشود و به آن زن ناشزه میگوییم . زنی که ناشزه است از گرفتن نفقه محروم میشود و مرد بنابر شرایطی میتواند مجددا ازدواج نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید