نکاح فرزند و اذن ازدواج فرزند

نکاح فرزند در چه مواردی نیاز به اذن ولی دارد و آیا غیر از ولی نیاز به اذن مقام دیگری نیز میباشد؟

20 اسفند 99 47
نکاح فرزند پسر کمتر از 15 سال شمسی نیاز به اذن ولی و حکم دادگاه دارد. نکاح فرزند دختر کمتر از 13 سال تمام شمسی نیاز به اذن پدر و حکم دادگاه دارد. نکاح دختر بیشتر از 13 سال تمام شمسی اگر باکره باشد نیاز به اذن ولی دارد و اگر باکره نباشد نیاز به اذن کسی ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید