وام چیست؟

وام چیست ؟

05 خرداد 0 89
وام نوعی قرض دادن پول سوددار است،که در زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می‌شود. وام دارای انواع مختلفی می‌باشد. 

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی