ورشکستگی شامل چه کسانی با چه شرایطی میشود؟

ورشکستگی چیست و چه کسانی مشمول ورشکستگی ممکن است قرار گیرند ؟

29 فروردین 0 68
وَرشِکَستِگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته یا مفلس می‌گویند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی